Borç Bilgilendirme Servisi

Maliye Borç Bilgilendirme Servisi

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ''Borç Bilgilendirme Servisi'' hizmeti ile internetten vergi borcunuzun olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

Maliye Borç Sorgulama | Tıkla Borçunu Sorgula

Maliye Borç Bilgilendirme Servisi

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ''Borç Bilgilendirme Servisi'' hizmeti ile internetten vergi borcunuzun olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

Maliye Vergi Borcu Sorgulama | Tıkla Borçunu Sorgula

Borç Bilgilendirme Servisi gerçek kişilerin kimlik bilgileri ile girip tüm Türkiye’deki adlarına kayıtlı sürekli ve süreksiz mükellefiyete sahip tüm vergi resim ve harç borçlarını sorgulayabilecekleri bir hizmettir.
Burada, bağlı bulunulan vergi dairesi için vergi türü bazında gecikme zammı dâhil toplam borçlar gösterilmekte olup bu borçlar ayda bir güncellenmektedir. Bu nedenle en son güncel borç durumunu göst ermemektedir. Zaten borçların hesaplandığı tarih,gelen ekrandaki borç tablosunun üstündeki uyarı metni içerisinde yer almaktadır.

İçeriği paylaş